Политика доставки

Pircējs, veicot pasūtījumu, var izvēlēties jebkuru no interneta vietnē www.kafijasbanka.lv norādītajiem piegādes veidiem. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka preču piegādes izmaksas ir norādītas punktā.7.1. punktā, var mainīties atbilstoši piegādes pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu izmaiņām.

Vidējais piegādes laiks ir no 2 līdz 5 darba dienām Latvijas teritorijā. Iepriekš noteiktie piegādes laiki var atšķirties atkarībā no preces pieejamības noliktavā. Pārdevējs patur tiesības piegādāt preces Pircējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas vai citā termiņā, par kuru Pārdevējs un Pircējs ir vienojušies. Ja Pircēja pasūtītās preces nav Pārdevēja noliktavā vai to ir par maz, Pārdevējs par to informē Pircēju. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, savukārt Pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi. (piecas) darba dienas no Līguma izbeigšanas dienas.

Prece tiek piegādāta tikai Latvijas Republikas teritorijā vai citā Pārdevēja norādītā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas Latvijas Republikā vai citā Pārdevēja norādītā teritorijā.

Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi pasūtījumā norādītajā piegādes adresē saņēma cita persona, tiek uzskatīts, ka preci ir saņēmis Pircējs.

Atkarībā no Pircēja izvēlētā preču piegādes veida Pircējs nodrošina, ka:saņemot preci uz vietas, preces piegādi saņem Pircējs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; preces piegādes brīdī Pircējs atrodas pasūtījumā norādītajā adresē un nekavējoties pieņem preci, paraksta preces piegādes dokumentu - pavadzīmi - un izdara tajā nepieciešamās atzīmes (ja tādas ir), kā arī atgriež piegādes pavadzīmes kopija piegādātājam; vai

Pircējs preci saņem pircēja pasūtījumā norādītajos saņemšanas punktos pakalpojumu sniedzēja paziņojumā norādītajā termiņā.