SIA “Kafijas Banka”
PVN Nr.40103623863
Reģ.Nr.40203623863
Juridiskā adrese : Jaunā iela 12, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107
Banka: AS CITADELE banka
Bankas kods: PARXLV22
Bankas konta numurs: LV70PARX0013636790002
Tel. 22009993
E-pasts: info@kafijasbanka.lv