Kategorijas

Datu aizsardzība

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šī privātīpašuma politika regulē tiešsaistes veikals (turpmāk – kafijasbanka.lv) un kafijasbanka.lv klients, to pamata personisko datu vākšanu, apstrādi un glabāšanas principus un procedūras.

2. Privāto datu aizsardzību regulē LR likums par fizisko personu datu aizsardzību.

3. kafijasbanka.lv vadās pēc šādiem pamatprincipiem datu apstrādē:

    3.1. Personas dati tiek vākti konkrētiem un likumīgiem mērķiem;

    3.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.

    3.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t.i., tikai gadījumos, kad:

        3.3.1. datu subjekts ir devis savu piekrišanu

    3.4. Kafijasbanka.lv pienākums - apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;

        3.4.1. personas dati tiek apstrādāti likumīgo interešu ievērošanai kafijasbanka.lv vai ar trešo personu, kurai personas dati un subjekts nav svarīgi.

    3.5. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināta.

    3.6. Lietot personas datus ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādei.

    3.7. Personas datu pieejami tikaai tiwem darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti to darīt.

    3.8. Visa informācija par personas datu apstrādi, ir konfidenciāla.

    3.9. Personas datu apstrāde ir paziņota un saskaņota ar Valsts datu aizsardzības inspekciju.

4. E - pakalpojumi pieejami:

    4.1. visām fiziskām personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu;

    4.2. nepilngadīgie vecumā no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai tad, ja tiem ir savi ienākumu avoti;

    4.3. juridiskas personas.

II. Personas datu vākšana, apstrāde, glabāšanu

5. kafijasbanka.lv katram klientam ir tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita e - veikala reģistrācijas formas informācija) tiek savākti un apstrādāti, lai:

    5.1. apstrādātu savus pirkšanas pasūtījumus;

    5.2. apstrādātu  jautājumus par finanšu instrumentu pielietojumu;

    5.3. izlemtu jautājumus, kas saistīti ar prezentāciju un piegādi;

    5.4. izpildītu citas līgumā noteiktās saistības.

6. Pārbaudot e-veikalu jebkurā brīdī, jums ir iespēja saņemt pilnīgu un precīzu personas datu informāciju.

7. Apstrādājot un uzglabājot klientu personiskos datus kafijasbanka.lv, īstenot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu vai atklāšanu, kā arī jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.

8. kafijasbanka.lv var izmantot statistikas vajadzībām klientu personas datus. Šie statistikas dati tiks apkopoti un apstrādāti tādā veidā, kas aizliedz izpaust klienta identitāti vai citus personas datus, kas varētu tikt izmantoti, lai noteiktu personas identitāti.

III. Personas datu nodošana trešajām personām

9. kafijasbanka.lv patur tiesības nodot informāciju trešajām personām:

    9.1. tikai šajā dokumentā 5.3. iepriekš minētajiem mērķiem;

    9.2. tikai Latvijas likumdošanas ietvaros.

IV. Personas datu maiņa vai atjauninājums

10. Jums ir tiesības mainīt un / vai atjaunināt informāciju par reģistrācijas veidlapā.

V. Informācijas nodošana vai pretenzija

11. Jums atļauts apstrādāt savus personas datus, jums ir tiesības pieprasīt izmaiņas personas datiem, vai bloķēšanu, izņemot datu apstrādi, pārkāpjot likumu.

VI. Konfidencialitātes politika maiņa

12. kafijasbanka.lv ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt konfidencialitātes politiku, paziņojot par to e-veikalā un izsūtot informāciju saviem klientiem uz e-pastiem.

13. Privātuma politika papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no publicēšanas dienas, jeb sākot no dienas, kad tie ir atrodami uz e-veikala sistēmā.

14. Ja jūs nepiekrītat jaunajai privātuma politikas koncepcijai, jums ir tiesības rakstveidā atteikties no šo noteikumu akceptēšanas, paziņojot to rakstiski uz e-pastu info@kafijasbanka.lv ar nosacījumu, ka jūs zaudējat tiesības izmantot e-iepirkšanās pakalpojumus.

15. Ja jūs nenosūtat uz e-pastu: info@kafijasbanka.lv savu pretenziju par konfidencialitātes politikas izmaiņām, tiek pieņemts, ka jūs piekrītat jaunajai versijai.


  • Cigoriņi

  • Bosa Kafija

  • Dzimšanas dienas kafija

  • Royal Grand Cerma

Facebook
Diedrich goglio ipa mahlkonig Nuova_simonelli